Top 20 ranked international network of audit, tax, accounting & consulting firms
Top 20 ranked international network of audit, tax, accounting & consulting firms
Back to top

Аудит по спеціальному завданню (в т.ч. фінансовий Due Diligence)

  /  Аудит по спеціальному завданню (в т.ч. фінансовий Due Diligence)

Аудит по спеціальному завданню (в т.ч. фінансовий Due Diligence)

Ми пропонуємо аудиторські процедури з формування об’єктивної інформації щодо конкретного об’єкта за допомогою:

 • фінансового Due Diligence
 • аудиту системи внутрішнього контролю
 • аналізу окремих статей фінансової звітності
 • аналізу та розробки рекомендацій згідно зі стратегією і планами щодо оздоровлення фінансового стану підприємства
 • інших процедур, здійснюваних у рамках поставлених замовником завдань і пов’язаних з фінансовою звітністю

Найбільший попит має процедура Фінансового Due Diligence.

Надає можливість продемонструвати об’єктивний стан справ підприємства, визначити реальну його вартість і можливі ризики для оцінки інвестиційної привабливості з метою придбання. У рамках комплексної перевірки діяльності підприємства здійснюється: правовий і фінансовий аналіз, оцінка потенційних ризиків втрати активів або їх частини, оцінка справедливої вартості активів, визначення ринкової вартості підприємства методом оцінки активів.

Фінансовий Due Diligence включає:

Фінансовий аналіз:

 • аналіз структури балансу підприємства
 • аналіз фінансових результатів діяльності та показників рентабельності
 • аналіз ліквідності та фінансової стійкості
 • аналіз показників ділової активності
 • аналіз боргових зобов’язань, їх оцінка за справедливою вартістю

Підтвердження боргів і зобов’язань:

 • надання переліку основних джерел позикових коштів підприємства, включаючи розмір зобов’язань, процентну ставку та інформацію про виплати
 • надання плану закриття найбільш значущих боргових зобов’язань із зазначенням суми наявного боргу підприємства, який повинен бути виплачений на момент продажу підприємства, включаючи інформацію про лізинг, якщо він має бути
 • аналіз актів звірки податкових платежів за останні три роки та оцінка податкової системи підприємства
 • виявлення частини активів, яка здається в оренду або використовується у якості забезпечення зобов’язань
 • аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості, їх оцінка за справедливою вартістю

Готові обговорити проект?

Ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання

 • MGI PSP Audit Disclaimer: MGI Worldwide is the brand name under which certain member firms of Mint Alliance operate as a network of independent audit, tax, accounting and consulting firms. Mint Alliance is an alliance of independent audit, tax, accounting and consulting firms. MGI Worldwide and Mint Alliance do not themselves provide any services and their member firms are not an international partnership. Each member firm is a separate entity and neither MGI Worldwide, Mint Alliance nor any member firm, accepts responsibility for the activities, work, opinions or services of any other member firm. Mint Alliance is a private company limited by guarantee incorporated in the Isle of Man with company number 012651C.
 • Skip to toolbar