Top 20 ranked international network of audit, tax, accounting & consulting firms
Top 20 ranked international network of audit, tax, accounting & consulting firms
Back to top

Аудит та огляд фінансової звітності

  /  Аудит та огляд фінансової звітності

Аудит та огляд фінансової звітності

Аудит фінансової звітності відіграє значну роль у сьогоднішніх умовах ведення господарської діяльності. Фінансова звітність піддається ретельному та критичному аналізу з боку зацікавлених осіб, які вимагають забезпечити повноту та достовірність інформації у фінансовій звітності компанії.

MGI PSP Audit надає високоякісну послугу з обов’язкового та ініціативного аудиту фінансової звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам застосованої концепції підготовки такої звітності: Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів фінансової звітності, стандартів бухгалтерського обліку і звітності, прийнятих в інших країнах.
До клієнтів, яким MGI PSP Audit надає послуги аудиту, належить цілий ряд підприємств суспільного інтересу, дочірніх підприємств провідних міжнародних груп, велика кількість середніх та малих підприємств, а також локальних та представництв глобальних неприбуткових організацій в Україні.

Чим ми можемо бути корисні

Обов’язковий аудит річної фінансової звітності

Ініціативний аудит річної фінансової звітності

Завдання з огляду проміжної фінансової звітності

Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації

Наші підходи

Ми прагнемо, щоб клієнт отримав очікуваний результат, але при цьому ми інформуємо клієнта про всі потенційні питання протягом всього процесу аудиту, проводимо спільні консультації з клієнтом і пропонуємо рішення;

Ми плануємо достатній час присутності на об’єкті аудиту, щоб аудиторська група отримала максимальний обсяг інформації про клієнта і галузь, що дозволяє побачити проблемні моменти на стадії прийняття клієнта і планування робіт;

Ми зацікавлені в побудові довгострокових робочих взаємин, з донесенням корисності послідовної і глобальної методології аудиту фінансової звітності, при цьому ми здійснюємо організовану ротацію метою якої є максимальне використання професійних навичок наших фахівців на користь клієнта;

Ми призначаємо ключовими партнерами для виконання завдань фахівців, які володіють високими професійними знаннями, достатнім досвідом і повноваженнями, і готовими приймати відповідальні рішення за результатами роботи;

Ми використовуємо сучасне програмне забезпечення при виконанні аудиторських процедур, серед яких веб-додаток MGI Worldwide AIR для аналізу ділових відносин з клієнтом у всіх країнах світу, обміну інформацією між фірмами-членами мережі про роботу з клієнтом або його пов’язаними особами, що допомагає приймати рішення про співпрацю з клієнтом і виконання проекту;

Ми використовуємо розроблені і затверджені внутрішні процедури контролю якості, які є обов’язковими для дотримання всіма фірмами-членами мережі MGI Worldwide і які кожні три роки перевіряються.

Готові обговорити проект?

Ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання

  • MGI PSP Audit Disclaimer: MGI Worldwide is the brand name under which certain member firms of Mint Alliance operate as a network of independent audit, tax, accounting and consulting firms. Mint Alliance is an alliance of independent audit, tax, accounting and consulting firms. MGI Worldwide and Mint Alliance do not themselves provide any services and their member firms are not an international partnership. Each member firm is a separate entity and neither MGI Worldwide, Mint Alliance nor any member firm, accepts responsibility for the activities, work, opinions or services of any other member firm. Mint Alliance is a private company limited by guarantee incorporated in the Isle of Man with company number 012651C.
  • Skip to toolbar