Top 20 ranked international network of audit, tax, accounting & consulting firms
Top 20 ranked international network of audit, tax, accounting & consulting firms
Back to top

Slide Перехід на МСФЗ

Перехід на МСФЗ

В Україні продовжується процес поступової гармонізації облікових вимог із МСФЗ. Обов’язковим такий перехід з НП(С)БО на МСФЗ стає для підприємств, що відповідають визначенню підприємства, що становить суспільний інтерес. До таких належать емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які належать до великих підприємств.

MGI PSP Audit готова надати підприємству, що стикається з потребою переходу на МСФЗ уперше, повну або на будь-якому етапі впровадження МСФЗ методологічну і практичну допомогу.

Чим ми можемо бути корисні

Аналіз стану обліку та ідентифікація можливих різниць між поточною обліковою політикою НП(С)БО та майбутньою обліковою політикою згідно з МСФЗ

Розробка нової облікової політики відповідно до МСФЗ

Адаптація наявного плану рахунків для ведення бухгалтерського обліку за МСФЗ, створення таблиці відповідності (меппінга) українського плану рахунків плану рахунків за МСФЗ

Розробка трансформаційної моделі

Формування технічного завдання з додаткових налаштувань у програмному забезпеченні для ведення бухгалтерського обліку

Попереднє тестування роботи модулів обліку за МСФЗ

Розрахунок вхідних залишків

Підготовка попередньої фінансової звітності за МСФЗ на три звітні дати

Оцінка кадрового забезпечення для переходу на МСФЗ

Навчання самостійній підготовці фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ

Готові обговорити проект?

Ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання

  • MGI PSP Audit Disclaimer: MGI Worldwide is the brand name under which certain member firms of Mint Alliance operate as a network of independent audit, tax, accounting and consulting firms. Mint Alliance is an alliance of independent audit, tax, accounting and consulting firms. MGI Worldwide and Mint Alliance do not themselves provide any services and their member firms are not an international partnership. Each member firm is a separate entity and neither MGI Worldwide, Mint Alliance nor any member firm, accepts responsibility for the activities, work, opinions or services of any other member firm. Mint Alliance is a private company limited by guarantee incorporated in the Isle of Man with company number 012651C.
  • Skip to toolbar