Top 20 ranked international network of audit, tax, accounting & consulting firms
Top 20 ranked international network of audit, tax, accounting & consulting firms
Back to top

Підготовка документації з трансфертного ціноутворення

  /  Підготовка документації з трансфертного ціноутворення

Підготовка документації з трансфертного ціноутворення

Документація з трансфертного ціноутворення готується з метою підтвердження, що умови контрольованої операції не відрізняються від умов, що застосовуються між непов’язаними особами у співставних неконтрольованих операціях. Підприємства, які здійснюють контрольовані операції, повинні складати та зберігати документацію з трансфертного ціноутворення за кожний звітний період.

Подають документацію з трансфертного ціноутворення щодо контрольованих операцій на запит контролюючого органу протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту. Щодо неконтрольованих операцій такий запит може надійти під час проведення камеральної або комплексної документальної податкової перевірки.

Ми чітко дотримуємося вимог Податкового кодексу України щодо розкриття всієї інформації у документації з трансфертного ціноутворення і готуємо окремий документ по кожній контрольованій операції.

Під час підготовки документації з трансфертного ціноутворення для нас найбільш важливим є знайти оптимальне рішення для клієнта з метою уникнення податкових ризиків. Для цього використовуються традиційні методологічні підходи або нові та альтернативні за відсутності очікуваного результату.

Підготовка документації з трансфертного ціноутворення включає:

  • здійснення функціонально-ризикового аналізу, обґрунтування методу трансфертного ціноутворення;
  • аналіз наявності «внутрішніх» зіставних операцій та показників рентабельності таких операцій;
  • проведення дослідження щодо вибору співставних компаній із використанням комерційних спеціалізованих баз даних;
  • здійснення розрахунків, економічного порівняльного аналізу;
  • проведення розрахунку коригування фінансового результату за необхідності.

Корисна інформація:

  • неподання документації з трансфертного ціноутворення тягне за собою штраф у розмірі 3% від суми контрольованої операції (але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи за всі контрольовані операції);
  • несвоєчасне подання документації з трансфертного ціноутворення – штраф у сумі двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового року (але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму).

Готові обговорити проект?

Ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання

  • MGI PSP Audit Disclaimer: MGI Worldwide is the brand name under which certain member firms of Mint Alliance operate as a network of independent audit, tax, accounting and consulting firms. Mint Alliance is an alliance of independent audit, tax, accounting and consulting firms. MGI Worldwide and Mint Alliance do not themselves provide any services and their member firms are not an international partnership. Each member firm is a separate entity and neither MGI Worldwide, Mint Alliance nor any member firm, accepts responsibility for the activities, work, opinions or services of any other member firm. Mint Alliance is a private company limited by guarantee incorporated in the Isle of Man with company number 012651C.
  • Skip to toolbar