Top 20 ranked international network of audit, tax, accounting & consulting firms
Top 20 ranked international network of audit, tax, accounting & consulting firms
Back to top

Податковий аудит / Узгоджені процедури з перевірки обліку та податкової звітності

  /  Податковий аудит / Узгоджені процедури з перевірки обліку та податкової звітності

Узгоджені процедури з перевірки обліку та податкової звітності

Перевірка з високою вибіркою даних бухгалтерського обліку, методології бухгалтерського обліку та перерахунок показників податкової звітності дозволяє своєчасно виявити та мінімізувати ризики невідповідності вимогам податкового законодавства та оцінити готовність підприємства до податкової перевірки.

Проєкти з податкового аудиту відбуваються із застосуванням МССП 4400 «Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації», які затверджені Радою з міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (The International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB).

Досвід MGI PSP Audit у наданні цієї послуги успішно реалізовано у розроблених та запатентованих методичних рекомендаціях щодо виконання процедур з перевірки бухгалтерського обліку та податкової звітності та підготовки результативного документа.

Це дозволяє сформувати єдиний підхід до методології роботи наших фахівців та забезпечити її належний контроль.

Чим ми можемо бути корисні

Перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку клієнтом з метою виявлення ризиків донарахування зобов’язань за розрахунками з бюджетом та штрафних санкцій

Перевірка правильності нарахування клієнтом податків та зборів (або окремих податків за погодженням з клієнтом), їх відображення в обліку та податковій звітності

Наші підходи

Ми застосовуємо комплексний підхід при виконанні таких процедур, які охоплюють вивчення бізнесу, дослідження організації обліку, чинного податкового навантаження, кваліфікації персоналу клієнта, відповідального за підготовку податкової звітності;

Ми плануємо наші процедури з високим відсотком вибірки первинних документів, щоб перевірити правильність їх оформлення та наявності;

Ми перераховуємо та надаємо наш розрахунок ключових показників податкової звітності;

Ми використовуємо не лише внутрішні, але і зовнішні джерела інформації з метою виявлення ризикових операцій;

Ми моделюємо позицію контролюючого органу щодо ризикових операцій і надаємо додаткові запити клієнту, щоб упевнитися у його готовності відповідати на такі виклики;

Ми з високим професійним скептицизмом аналізуємо застосовані клієнтом податкові пільги та звільнення від оподаткування;

Ми обговорюємо з клієнтом всі питання, які виникають в ході виконання процедур та готуємо наші рекомендації щодо мінімізації ризиків та/або ефективного використання виявлених податкових резервів.

Готові обговорити проект?

Ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання

  • MGI PSP Audit Disclaimer: MGI Worldwide is the brand name under which certain member firms of Mint Alliance operate as a network of independent audit, tax, accounting and consulting firms. Mint Alliance is an alliance of independent audit, tax, accounting and consulting firms. MGI Worldwide and Mint Alliance do not themselves provide any services and their member firms are not an international partnership. Each member firm is a separate entity and neither MGI Worldwide, Mint Alliance nor any member firm, accepts responsibility for the activities, work, opinions or services of any other member firm. Mint Alliance is a private company limited by guarantee incorporated in the Isle of Man with company number 012651C.
  • Skip to toolbar